VERHUUR

workshops & Scholen

Dansdagen

Tijdens ons schoolbreed project maken alle leerlingen kennis met dans in een bepaald thema. Gedurende een week, een maand of soms een heel jaar gaat iedereen op zijn of haar niveau aan de slag met een ervaren dansdocent van Danserswijk, die de dansen in de ochtend aanleert. Voorafgaand kan er per klas tijd gemaakt worden om zich in het thema te verdiepen. Het is mogelijk om hiervoor ook educatief materiaal en knutselideeën te verkrijgen. Het wordt een echt dansspektakel met een positieve dansbeleving en beweegplezier. Op scholen wordt veel thematisch gewerkt. Een thema kan op vele manieren belicht worden; dans is daarvan bij uitstek de meest beweeglijke. Danserswijk gaat in overleg met u aan de slag met het thema en verwerkt dit op creatieve en muzikaal dansante wijze in de workshops. Deze op maat gemaakte dansdagen zullen voorzien worden van een lesbrief en educatief materiaal. De dag of week afsluiten met je aangeleerde dansen is een feestelijk hoogtepunt. Een dag op school is nog nooit zo leuk geweest! Dansdagen die al eerder een succes waren hadden onder andere de thema’s: ‘kinderboekenweek’, ‘dans de wereld rond’, ‘pesten’ en ‘er was eens……’.

 

Dansuitingen

Speciaal voor het basisonderwijs heeft Danserswijk een programma ontwikkeld met als doel kinderen op een speelse manier in contact te laten komen met diverse dansvormen. Dans is een kunstvorm, een vorm van expressie, maar vooral leuk om te doen! In twee dagdelen zullen docenten van Danserswijk de leerlingen inspireren en uitdagen om hun eigen creativiteit in te zetten bij het tot stand komen van een choreografie. Allereerst beginnen we in de klas met een stukje theorie over de verschillende dansstijlen en de oorsprong hiervan. Daarna zullen we actief aan de slag gaan en ervaren wat de verschillende stijlen lijfelijk inhouden. Met deze nieuw verkregen kennis en ervaringen in dans, zullen de leerlingen in groepen werken om zelf een stuk dans te creëren. De zelfgemaakte dansen zullen samengevoegd worden tot een choreografie die als afsluiting gepresenteerd zal worden in een mini dansvoorstelling. Het programma ‘Dansuitingen’ neemt kinderen mee in een wereld van dans waarbij plezier, eigen creativiteit en het creëren van een choreografie centraal staan.

Dans op maat

Danserswijk verzorgt op maat gemaakte shows en geeft op basis- en voortgezet onderwijs spetterende dansworkshops. De onuitputtelijke creativiteit gaat gepaard met een goede organisatie met duidelijke communicatie. In het onderwijs laten de docenten van Danserswijk zich inspireren door de leerlingen en zorgen samen met hen dat “Dans” een onvergetelijke beleving gaat worden.

U heeft als school iets te vieren, een eindejaar voorstelling of u wilt uw kinderen verrassen of gewoon eens iets anders op uw school; in overleg met Danserswijk wordt gekeken naar de mogelijkheden om uw wensen te realiseren.

Er kan zowel horizontaal (gelijke leeftijden) als verticaal (gemengde leeftijden) met de groepen gewerkt worden.  Samen met u wordt bepaald welke dansstijl het meest van toepassing is op uw wensen.

Dans & combinatie

‘Dans & combinatie’ is een multidisciplinair project waarbij verschillende kunstvormen samenkomen tot een geheel, met dans als verbindende factor. Voor midden- en bovenbouw leerlingen van de basisschool biedt Danserswijk een project aan waarbij onder andere poëzie, schilderkunst, muziek, grime, kostuums, toneel en dans één wordt. De combinatie van verschillende kunstvormen wordt samengebracht tot een uitdagend en multidimensionale voorstelling waarin kinderen en jongeren een creatieve kennismaking krijgen met kunst.

Creativiteit & kerndoelen

Creativiteit wordt vaak gezien als het vermogen om iets nieuws te scheppen, of als middel om oplossingen te bedenken voor problemen. Creativiteit vind je terug in de kerndoelen. Kunstzinnige Oriëntatie (kerndoelen 54 t/m 56). Danserswijk weet als geen ander creativiteit te prikkelen en de kerndoelen mee te nemen in haar workshops en projecten. Enkele voorbeelden:

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. 

Workshops

DOCENTEN

Huur onze docenten in voor schoolprojecten!

 

Workshops

TARIEVEN

Afhankelijk van aantal uren en andere wensen.

 

Volg je ons?

Volg Danserswijk op social media om op de hoogte te blijven van nieuwtjes, shows en lesmateriaal.