TOT 8 JAAR

€21 p/m

 • PER SEIZOEN € 195
 • LESSEN VAN 45 MINUTEN

VANAF 8 JAAR

€22 p/m

 • PER SEIZOEN € 205
 • LESSEN VAN 45 MINUTEN

TOT 18 JAAR

€25 p/m

 • PER SEIZOEN € 235
 • LESSEN VAN 60 MINUTEN

TOT 18 JAAR

€29,50 p/m

 • PER SEIZOEN € 285
 • LESSEN VAN 75 MINUTEN

VANAF 18 JAAR

€30,50 p/m

 • PER SEIZOEN € 295
 • LESSEN VAN 60 MINUTEN

VANAF 18 JAAR

€36,50 p/m

 • PER SEIZOEN € 355
 • LESSEN VAN 75 MINUTEN

PASSEPARTOUT

TOT 18 JAAR

PASSEPARTOUT

 • LESSEN VAN 60 MINUTEN
 • € 85

TOT 18 JAAR

PASSEPARTOUT

 • LESSEN VAN 75 MINUTEN
 • € 85

VANAF 18 JAAR

PASSEPARTOUT

 • LESSEN VAN 60 MINUTEN
 • € 100

VANAF 18 JAAR

PASSEPARTOUT

 • LESSEN VAN 75 MINUTEN
 • € 100

KORTINGEN:

Gelden alleen voor seizoenscursussen. Voor workshops en korte cursussen geldt geen korting. familie korting 15 % ; deze wordt verrekend op de eerste les van het jongste lid van het gezin. kortingen op de 2de les 10 %, 3de les 25 % , 4de les 50%. Combinaties van kortingen zijn NIET mogelijk en zijn niet van toepassing op de korte cursussen (workshops), passepartout en strippenkaart.

BETALINGEN:

Jaarcursus U kunt het cursusgeld op twee manieren voldoen, per maand of per seizoen. Betaling per maand: De betaling van cursusgeld gaat via automatische incasso en zal aan het begin van iedere maand worden afgeschreven tot aan het eind van het dansseizoen. Danserswijk hanteert een opzegtermijn van een (1) volle kalendermaand. Klik op de tab hieronder voor onze algemene voorwaarden. Betaling per seizoen: Als u er voor kiest het totaalbedrag voor het gehele seizoen in een keer te betalen kan dit ook via automatische incasso. Bij tussentijdse onderbreking/annulering van de lessen zal er geen restitutie of vermindering worden verleend op het te betalen of reeds betaalde lesgeld. Door ondertekening van het inschrijfformulier neem je deel voor 1 volledig seizoen met uitzondering voor kleuters en peuters tot 6 jaar waarvoor een periode van een 1/2 seizoen van toepassing is. Na afloop van het eerste seizoen wordt het contract stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 1 volle kalender maand.
Korte cursus/worshops Het volledige bedrag wordt in een keer afgeschreven d.m.v. automatische incasso bij voorkeur voor aanvang van de cursus. Bij tussentijdse onderbreking/annulering van de lessen zal er geen restitutie of vermindering worden verleend op het te betalen of reeds betaalde lesgeld. Bij een nieuw lidmaatschap wordt er eenmalig € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.

Danserswijk behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 september (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

PASSEPARTOUT:

Een passepartout is vanaf 5 lessen tot onbeperkt. Bij een passepartout kan je diverse lessen combineren. Bv 3x lessen van 75 min en 2 x lessen van 60 min. Via een passepartout les volgen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier voor alle te volgen lessen. Voor deze lessen gelden dezelfde voorwaarden als voor alle andere lessen, je legt je vast voor een bepaalde les.

STRIPPENKAART:

Een strippenkaart bestaat uit 10 lessen van 60 of 75 minuten. Deze strippenkaart kunt u bij elke volwassen lessen gebruiken. De kaart is naar datum van afgifte 5 maanden geldig. Kosten van de strippenkaart bedraagt € 95,00 voor 60 minuten en €115 voor 75 minuten  . De Strippenkaart is strikt persoonlijk en kan dan ook niet voor derden gebruikt worden of overgedragen worden.

INSCHRIJVEN

Wilt u zich inschrijven voor een de cursussen uit ons dansaanbod? Kies uit een van de onderstaande inschrijfformulieren.